Škola kartinga

Pruža mogućnost da u individualnom ili grupnom radu sa instruktorom koji je profesionalni karting vozač poboljšate svoje vozačke sposobnosti. Karting škola obuhvata nekoliko stepena sticanja znanja i iskustva. Dobar je izbor kako za početnike, tako i za one koji žele da unaprijede svoju tehniku vožnje. Obuka vozača obuhvata određen broj časova i upoznavanje vozača sa teoretskim pravilima, putanjom, savladavanjem tehnika osvajanja krivina, zatim sa samom strukturom motora i ostalim bezbjednosnim pravilima.

Ukoliko ne želite da gubite vrijeme učeći na sopstvenim greškama, u radu sa instruktorom ćete podići svoje rezultate na sljedeći nivo, savladavajući tehniku postizanja idealne putanje, pravilnog kočenja, mjesta ubrzanja, itd.

ČASOVI NA RENTALIMA

Individualni čas na našim rentalima obuhvata:

  • teorijski dio
  • vožnju u dvosjedu sa instruktorom
  • jednu desetominutnu vožnju

 ČASOVI NA LIČNOM KARTINGU

Časovi na ličnom kartingu su prilagođeni ličnim potrebama klijenta koji želi da usavrši svoje vozačke sposobnosti na svom kartingu.

 PAKET ČASOVA

Paket od 8 časova za djecu od 7 do 15 godina.

Čas obuhvata:

  • teorijski dio
  • vožnju u dvosjedu sa instruktorom
  • jednu vožnju LR5 od 10 minuta

Paket se treba iskoristiti u roku od mjesec dana.